•  PORADY PRAWNE

      POMOC W OPRACOWYWANIU PISM PROCESOWYCH

     PRAKTYKI STUDENCKIE

     Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem

     

Ciąg dalszy zmagań z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Ciąg dalszy zmagań z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej ,który odmówił udostępnienia Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa oryginałów dokumentów, będących podstawą naliczenia opłat adiacenckich w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Tym razem interweniuje Wojewoda Śląski jako organ nadzoru. To prawdopodobnie precedens, aby Urząd Miasta odmówił udostępnienia dokumentacji potrzebnej do realizacji ustawowych zadań Ministra

Script logo
najlepsze darmowe statystyki