•  PORADY PRAWNE

      POMOC W OPRACOWYWANIU PISM PROCESOWYCH

     PRAKTYKI STUDENCKIE

     Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem

     

Listopadowa pikieta w Dąbrowie Górniczej

W dniu 24.11.2015 r. wzięłam udział w pikiecie w Dąbrowie Górniczej przed budynkiem Dyrekcji Huty Bankowa. 
Zarząd huty oficjalnie poinformował zakładowe związki zawodowe o zamiarze przeprowadzenia w przedsiębiorstwie zwolnień grupowych, zmianie warunków zatrudnienia wszystkich pracowników, którzy pozostaną w zakładzie oraz o zamiarze zawieszenia im dodatkowych świadczeń m.in. nagrody jubileuszowej i Karty Hutnika. 
Pracodawca jako przyczynę zwolnień wskazał kryzys w branży metalurgicznej i brak rynków zbytu na wyroby produkowane przez hutę. Poinformował też, że redukcja zatrudnienia spowodowana jest koniecznością dostosowania liczby pracowników do tonażu produkcji. 
Związkowcy z kolei argumentowali, że ich zdaniem zwolnienia są nieuzasadnione, bo dla uzupełnienia braków osobowych, do pracy w hucie wciąż przyjmowani są ludzie z firm zewnętrznych. 
Do końca stycznia 2016 roku zatrudnienie w hucie miało stracić 100 pracowników, a płace reszty załogi miały zostać obniżone.


Script logo
najlepsze darmowe statystyki