•  PORADY PRAWNE

      POMOC W OPRACOWYWANIU PISM PROCESOWYCH

     PRAKTYKI STUDENCKIE

     Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem

     

Opłata adiacencka c.d

Zgodnie z art. 7b Kodeksu postępowania administracyjnego  organy administracji publicznej zobowiązane są do współdziałania ze sobą, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Tymczasem Prezydent Dąbrowy Górniczej twierdzi, że Ministerstwo Infrastruktury nigdy nie wystąpiło formalnie o udostępnienie operatów szacunkowych do kontroli. Wystarczyło zwrócić się o uzupełnienie braków formalnych, jeśli takowe zostały stwierdzone. No cóż, do współdziałania potrzebna jest też dobra wola... Organ nadzorczy jakim jest Wojewoda uznał wyjaśnienia Prezydenta i odstąpił od jakichkolwiek działań. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wszystko to składa się na celowe opóźnienie wdrożenia procedury kontrolnej przez Ministra. I gdzie w tym wszystkim ten słuszny interes obywateli, którym władza publiczna winna się kierować?


Script logo
najlepsze darmowe statystyki