•  PORADY PRAWNE

      POMOC W OPRACOWYWANIU PISM PROCESOWYCH

     PRAKTYKI STUDENCKIE

     Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem

     

Opłaty adiacenckie c.d...

Po prawie roku od czasu złożenia przeze mnie zawiadomienia dot. jakości operatów szacunkowych sporządzonych na zlecenie UM w Dąbrowie Górniczej na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich Minister Inwestycji i Rozwoju wszczął postępowanie wyjaśniające


Script logo
najlepsze darmowe statystyki