•  PORADY PRAWNE

      POMOC W OPRACOWYWANIU PISM PROCESOWYCH

     PRAKTYKI STUDENCKIE

     Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem

     

Senioralia Metropolitalne w Dąbrowie Górniczej

Całodzienna inicjatywa prezentująca aktywności osób w tzw. srebrnym wieku, ich talenty i osiągnięcia stanowi podsumowanie projektu "Jak nie My to Kto? Program rozwoju sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku Akademii WSB" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Projekt był okazją do integracji środowiska seniorów. W dziesięciu gminach województwa śląskiego ponad 2 tys. osób skorzystało z bezpłatnych wykładów, warsztatów, laboratoriów. Seniorzy reprezentowali Uczelnię na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach, a także wycieczce naukowej do Warszawy zwiedzając m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik.

 


Script logo
najlepsze darmowe statystyki