•  PORADY PRAWNE

      POMOC W OPRACOWYWANIU PISM PROCESOWYCH

     PRAKTYKI STUDENCKIE

     Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem

     

Spotkanie Kukiz '15 z mieszkańcami Gliwic

 

 

Prelegenci Izabela Litwin i Krzysztof Lewandowski przedstawili licznie zebranemu audytorium podstawy funkcjonowania współczesnych banków oraz związane z tym zagrożenia.
Podczas ożywionej dyskusji, zostały przedstawione propozycję, w jakim kierunku i przy pomocy jakich narzędzi Państwo Polskie powinno dążyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego i finansowego naszej Ojczyzny oraz jej obywateli.
Podstawowym i pierwszym celem jest zmiana obecnie obowiązującej konstytucji RP, ograniczającej naszemu Państwu suwerenność w sferze możliwości obsługi zadłużenia poprzez NBP.
Podobne ograniczenia narzuca nam także traktat Lizboński, ale jak pokazuje to nam przykład Węgier są możliwości obejścia tych problemów nie łamiąc podpisanych zobowiązań co i tak nie jest przychylnie widziane przez mafię bankową i UE.
Na zakończenie Pani Poseł podziękowała za ciekawe i merytoryczne spotkanie jednocześnie dopingując do dalszej wspólnej pracy nad dobrem Naszej Ojczyzny i obywateli.


Script logo
najlepsze darmowe statystyki