•  PORADY PRAWNE

      POMOC W OPRACOWYWANIU PISM PROCESOWYCH

     PRAKTYKI STUDENCKIE

     Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem

     

Sprawy opłaty adiacenckiej

    Sprawy opłaty adiacenckiej, na ostatnio obwieszczonej SESJI NADZWYCZAJNEJ, w związku z projektem uchwały UCHYLENIA uchwały o opłacie adiacenckiej, mimo wcześniejszego złożenia projektu uchwały UNIEWAŻNIAJĄCEGO przez radnych były przedmiotem spotkania w Urzędzie Miejskim. Prezydent jest autorem projektu, który będzie prezentowany na sesji nadzwyczajnej. Wszyscy uczestnicy spotkania zgłaszali wątpliwości o bezpieczeństwo mieszkańców i powodzenie realizacji projektu uchwały, który przegłosowany przez Radę, przejdzie drogę legislacyjną, czy z pozytywnym skutkiem, dyskutowano. W odpowiedzi na wątpliwości i pytania ze strony również Poseł KUKIZ`15 Barbary Chrobak uzyskaliśmy zapewnienie, że gdyby Wojewoda uchwałę odrzucił, to przed sądem Urząd będzie walczył. Kiedy ? Proces oceniania uchwały trwa przecież. To krótkie spotkanie /30 minut/ nie rozwiało wątpliwości mieszkańców i ich obaw. Nie wyczerpano wszystkich aspektów, różnic między uchwałą Radnych, a uchwałą Prezydenta - bo są one RÓŻNE. Poseł Barbara Chrobak wysunęła propozycję, aby jeszcze konsultować, jednak Urząd uznał, że projekt jest dopracowany - bez zarzutu. Na Jej pytanie o koszty likwidacji Działu Opłat Adiacenckich padła odpowiedź, że takowe będą niskie, bo przed pracownikami zaistnieją następne zadania zwracania już pobranych opłat i kosztów jakie ponieśli mieszkańcy w zw. z odwołaniami, wiele pytań nie otrzymało wyczerpujących odpowiedzi. Przed nami sesja, chcielibyśmy, aby w szerszym jeszcze gremium zapadła nie budząca żadnych wątpliwości decyzja, a mieszkańcy wreszcie otrzymali jednoznaczną odpowiedź, pytania są nam zadawane, a my nie możemy się mylić.
 

 


Script logo
najlepsze darmowe statystyki